לאחר מילוי הטופס, נא
לשלוח חזרה בפקס או בדוא"ל
Video:

Filme din Activitatea H.O.R.

 Documentar despre viaţa lui Zeev Schwartz preşedintele HOR
în Israel

Interviul președintelui H.O.R. Zeev Schwartz și  Șlomo Abramovici locțiitor la T.V.R.Focșani

La centrala HOR, participarea HOR la acţiunea „Imagini din Săpânţa” la ICR, imagini de la filiala HOR din Petah Tikva.
 Imagini de la filialele HOR Cfar Saba, Hedera şi Naharia
Întâlnirea echipei TVRI cu preşedinţii de filiale din ţară la Tel Aviv
 Participarea lui Zeev Schwartz, pe 5 iulie 2020,
la comemorarea online a  Holocaustului  din Romania
la YadvaShem

 
 
 
הצטרפו אלינו לפייסבוק


הצטרפו אלינו לפייסבוק
 



    Anunț important
    Facebook 
   este în lucru

   פייסבוק בעבודה

   Dacă veți apăsa pe
 „Pagina de pornire”
  veți găsi pagina
 „Explicatii”
  Aici vedeți explicat
  conținutul sitului    
 
Din fiecare pagină puteți 
  ieși apăsând pe
 „pagina de pornire”.
 
 
  
Important
  Materiale sunt primite 
  de la președinții de 
  filiale și colaboratori
  și aprobate de Comitetul
  Executiv.
  Director general
  Eliahu Sachter


  
   
    
כל הזכויות שמורות להתאחדות עולי רומניה בישראל 2012 
 


 
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus