לאחר מילוי הטופס, נא
לשלוח חזרה בפקס או בדוא"ל

Din istoria Hitachdut Olei Romania
Datorită emigrărilor masive din România, formarea  Organizației Reprezentative a Evreilor
Originari din România care trăiesc în Israel (H.O.R.= Hitachdut Olei Romania) a apărut ca o
necesitate și nu poate fi ruptă de contextul istoric al iudaismului românesc.
Istoria iudaismului românesc merge undeva foarte departe în trecut.
Evreii au început să se stabilească pe teritoriul României de foarte multă vreme.  Arheologii au descoperit pietre funerare care datează cam din jurul anului 1200,
dar se presupune, că grupuri de evrei se stabiliseră în Moldova cu mult înainte.
O acţiune deosebit de importantă, a comunităţilor evreieşti care trăiau în România,
a fost congresul de la Focşani din 30-31 decembrie 1881, primul congres sionist,
cu  16 ani mai devreme decât congresul de la Basel organizat de Theodor Herzl.
La acest congres au participt  56 de delegaţi din 33 de organizaţii de pe teritoriul României, care reprezentau aproximativ 70.000 de oameni.   
Toţi participanţii au fost de acord că singura rezolvare a problemei evreilor este
emigrarea în „Ţara Sfântă”.
Reîntoarcerea pe meleagurile de unde strămoşii noştri au fost alungaţi, era un vis
milenar al neamului nostru. La fiecare sărbătoare, când se închina un pahar,
la fiecare întâlnire, când se despărţeau, evreii îşi urau „La anu la Ierusalim”.
De-a lungul anilor, H.O.R. a acționat în funcție de necesitățile perioadei de emigrare.
 
Prima emigrare a avut loc în 1882, formată din evrei  veniţi din Moineşti, Galați și
Bacău, care au construit primele aşezări agricole la Rosh Pina,  Zihron Yaakov
și Rishon leTzion, iar în 1889 Bat Shlomo. Cu timpul au ajuns în aceste așezări
emigranți din alte neamuri.
Comitetele de conducere ale românilor din aceste așezări, prin funcțiile lor, sunt precursoarele viitoarei „Organizații de olimi originari din România”.
 
În 1929  se formează „Organizația de Olimi Români” din Haifa, care avea ca scop
să-i ajute pe emigranții din România, care ajungeau în port, de cele mai multe ori clandestin, să se stabilească  în Haifa, sau în alte așezări din apropiere.
 
în anul 1944 a sosit în Ereț Israel vaporașul „Kazbek”, ticsit cu olimi din România.
780 de persoane. Între aceștia mai mulți fruntași sioniști și numeroși copii aduși
din Transnistria.
„Scurtă biografie neromanțată a localității Ghivat Șmuel” publicată în cartea „Ziariști
și politicieni din urmă cu o jumătate de veac” - o colecție de articole publicată în 1993
- de ziaristul Mihail Rinea, este povestea înființării acestui oraș, la început o mică a
șezare.
„1944! Războiul mondial nu se terminase încă.
Într-o noapte întunecoasă s-a apropiat, prudent, de coastele israeliene, un vapor mic.
În pântecele lui, înghesuiți, mai multe sute de emigranți din România care își doreau
limanul pe pământul acesta  al Făgăduinței. Oamenii trebuiau adăpostiți” scrie Mihail Rinea.
Voi reda un fragment din interviul pe care ziaristul l-a luat primarului orașului de la
acea vreme (1993), Zeev Schachter:
„În anul 1944 a sosit în Ereț Israel vaporașul „Kazbek”, ticsit cu olimi din România.
Vreo 780 de persoane. Între aceștia mai mulți fruntași sioniști și numeroși copii aduși
din Transnistria.
În vederea clitării acestor emigranți, conducătorii organizației de olimi originari din România ( cunoscută astăzi ca H.O.R.) au luat inițiativa construirii a 100 de locuințe
pe un teren care aparținea lui Keren Kayemet, teren situat în apropiere de Bnei Brak. Piatra de temelie a acestei așezări a fost pusă în octombrie 1944....
Numele așezării a fost hotărât de „fruntașii organizației de olimi din România” după numele mentorului sionismului românesc Samuel  Pineles, care a contribuit din plin
la colonizarea primelor așezări Rosh Pina  și Zichron Yaakov”.
 
A urmat o perioadă de emigrări masive, când H.O.R. i-a ajutat pe emigranții din România
în toate problemele legate de clitare. Voluntari se ocupau de traduceri de acte, îi însoțeau la bancă, cupat holim, etc.
 
În anii 50 Hidachdut Olei Romania a editat un ghid de conversație român – ebraic,  care conținea expresiile uzuale necesare noilor veniți, iar în 1974 a publicat un vocabular ivrit – român pentru contabili și economiști întocmit de Ancel Moșe, profesor de contabilitate.
 
Pe lângă grija permenentă de a-i ajuta și îndruma pe olimi, Hitachdut Olei Romania a contribuit și la cunoașterea și promovarea iudaismului românesc. 
Între anii 1977 – 1979 apare „Shevet Romania”, publicație periodică de istorie a iudaismului din România editată de „Hitahdut Olei Romania din Israel ”
Colectivul de redacție era format din: Jean Cohen, Eugen Luca, Ițhak Korn, S. Schafferman, A.B. Yoffe și Meir Zait, iar secretarul de redacție a fost Aharon Gal-Goldenthal.
Revista a apărut în românește și ebraică.
În primul număr, pe prima pagină, este un citat din Iacob Groper poet liric, născut la Mihăileni, considerat primul idișist modern :
„De întodeauna am gândit că trebuie să facem cunoscută comoara spirituală a iudaismului din România. Acolo a fost leagănul evreiesc, în Moldova ca și în Basarabia atât de bogată în „idișkeit”. Acolo au fost izvoarele spiritului evreiesc al acestui „șevet” trib. Acolo s-a auzit cântecul specific „șevetului”. Dece să-l aducem la tăcere? Trebuie să facem ceva!”
 
După cum se poate observa de-a lungul istoriei „Hitachdut Olei Romania” a activat în multe domenii pornind de la ajutorul acordat olimilor în toate problemele de clitare  (voluntari se ocupau de traduceri de acte, îi însoțeau la bancă, cupat holim, etc),  contribuția la formarea așezării Ghivat Shmuel, publicarea unui magazin  de istorie a iudaismului din România, și altele.
Această ultimă idee a fost preluată mult mai târziu, în 2002, de organizația nou formată A.M.I.R., care și-a asumat sarcina să păstreze istoria iudaismului românesc, și să o prezinte publicului larg, precum și să arate rolul evreilor români la formarea și dezvoltarea statului Israel.
 
Numărul mare de emigranți, care cu scurgerea timpului s-au stabilit în orașe pe tot cuprinsul țării, a dus la înființartea filialelor H.O.R .
Sub conducerea Centralei din Tel Aviv, președinții de filiale și comitetele locale au preluat sarcina de a-i ajuta și îndruma pe olimii din România stabiliți în orașele lor. Printre cele mai vechi filiale sunt Haifa, Carmiel, Beer Sheva, Petah Tikva, Naharia.
 
În perioada actuală nu mai sunt olimi din România și s-au schimbat și prioritățile H.O.R. Se ocupă de originarii din România ajunși la o anumită vârstă, dar și de a doua și a treia generație.
În perioada 2008-2010 s-au acordat ajutoare materiale originarilor din România cu venituri mici.
De două ori pe an se organizează excursii de 3-4 zile în cele mai frumoase locuri din țară.
Se comemorează victimele Holocaustului: Struma la Așdod, Mefkure la Petah Tikva, Ziua Holocaustului din România (9 octombrie, zi stabilită prin lege în 2004) în România.
HOR ia atitudine împotriva actelor de antisemitism din România, cum ar fi: existența Cuibului Legionarilor din București str. Negruzi nr 1( subiect ridicat de preș. Zeev Schwartz în ședința parlamentului român), profanarea de morminte în cimitirele evreiești din România; încercările de reabilitare a mareșalului Antonescu a cărui bust se află la Muzeul de Stat din Curtea de Argeș și ca și cum nu ar fi destul, recent  viceprimarul Bucureștiului, Bodulescu,  a cerut insistent  să se construiască bustul lui Antonescu în capitala României pe care să fie scris „eroul neamului”.
 
Foarte importante sunt acțiunile H.O.R. pentru ca și supraviețuitorii Holocaustului emigrați în Israel după 1953 să primească aceleași drepturi ca și cei veniți înaintea acestei date.
În acest scop H.O.R. s-a adresat, în 2015, Tribunalului Suprem (BAGAȚ). Ca urmare a acestei acțiuni, Tribunalul Suprem a apelat la ministrul de finanțe, pentru a motiva această situație creiată. Răspunsul a fost că nu au buget suficient.
H.O.R. a hotărât să lupte în continuare în acest sens.
Despre toate acestea și încă altele veți putea citi în „Albumul” în 3 volume editat de H.O.R.

 Sanda Feller
 
 
Zeev Schwartz președintele H.O.R. pe țară ne informează
despre activitățile Organizației Reprezentative a Israelienilor de Origine Română

În Tel Aviv pe strada Alexander Ianai nr.3 se află Centrala H.O.R. Aici este „motorul” organizației.
Aici se iau hotărârile care privesc întreaga organizație și se pregătesc acțiunile la care participă toate filialele.
Evenimentele sunt discutate în cadrul Comitetului Executiv și sunt prezentate spre aprobare Adunării Generale formată din președinții de filiale.


 
Gânduri
Mă gândesc la emigrarea evreilor de origine română, despre care se spunea „aliaua cu pantofi de cauciuc”.
Mulți dintre ei au ajuns să ocupe funcții importante în stat, dar și-au ascuns originea românească. Cât timp au fost în activitate nu vorbeau românește și nu-i interesau problemele „alialei” noastre.
Noi am apelat în nenumărate rânduri la autorități și continuăm să  încercăm să  rezolvăm parte din problemele „alialei” noastre.  Pentru cei care au ocupat funcții în stat și aveau putere de decizie ar fi fost mult mai ușor, dar nu au făcut-o.
Un exemplu ar fi scufundarea vaselor Struma și Mefkure. Scufundarea Strumei se spune că a fost „cel mai mare dezastru al căilor navale civile în timp de război”, dar eu cred că este mai potrivit să spunem că a fost cea mai cumplită  crimă  împotriva umanităţii, împotriva unor oameni care aveau o singură vină, aceea că s-au născut evrei şi care au încercat în disperare să se salveze.            
                                                                              


La Așdod, pe malul mării, la memorialul ridicat în memoria victimelor de pe Struma, comemorarea, în fiecare an,  este organizată de Ioșua Zontag președintele filialei H.O.R. din Așdod și participă sute de israelieni de origine română veniți din întreaga țară.La Petah Tikva, într-un frumos parc din oraș, a fost ridicat un monument în amintirea victimelor de pe Mefkuri. Aici, Moni Seinstein președintele filialei H.O.R. din Petah Tikva organizează comemorarea celor care  au pierit în această tragedie. Și aici participă sute de oameni.
La organizarea acestor ceremonii, președinții de filiale colaborează cu H.O.R. pe țară, dar și cu primăriile locale.
Am făcut nenumărate cereri ca aceste comemorări să fie recunoscute de guvernul israelian, dar din păcate, nici până astăzi nu am primit răspuns.
Numai noi românii ne adunăm la aceste ceremonii să ne plângem morții.


Este momentul să amintesc că primul congres sionist a fost pe 30-31 decembrie 1881, cu 16 ani înaintea congresului de la Basel organizat de Theodor Herzel, dar acest fapt nu este recunoscut.
Pur și simplu, ni s-a furat istoria...Și bine înțeles există vinovați.
La Yad Vashem despre români se vorbește foarte puțin și locul acordat memoriei celor cca 350 de mii de victime ale Holocaustului, care trăiau în România, este foarte mic.
La una dintre delegațile oficiale la Auschwitz - la care am participat ca reprezentant al H.O.R.- am avut prilejul să discut cu domnul Avner Shalev, director general la Yad Vashem și am ridicat această problemă.
Răspunsul a fost clar:„Este pentru prima dată când se apeleză la mine în această problemă.”
Acestea sunt doar exemple, care demonstrează lipsa de interes a unor originari din România, care au ocupat funcții înalte, care le-ar fi permis să se ocupe de aceaste probleme și de încă multe altele de interes major pentru aliaua română, dar nu au făcut-o.
Dar iată că au ieșit la pensie și minune... și-au adus aminte că sunt români!
Printre aceștia există și exemple pozitive și aici mă gândesc la generalul Mendi Maron (z.l.). Am luat legătura cu dumnealui după ce a ieșit la pensie. Cu această ocazie mi-a spus „Am citit despre activitatea H.O.R. și așa am aflat că vă ocupați de „aliaua” romînă din toate punctele de vedere. Eu am luptat în toate războaiele purtate de Israel și întotdeauna m-am mândrit că sunt general român în armata israeliană. Acum când nu mai am vârsta să fiu în armată, te rog să mă consideri un simplu soldat și să-mi spui ce pot să fac pentru  aliaua noastră.”

Alții, însă, au înființat diverse grupări de originari din România, care au răsărit în ultima vreme ca „ciupercile după ploaie”  și care nu au realizat altceva, decât că ne-au dezbinat în loc să fie alături de noi și astfel să ne afirmăm ca o organizație mare și puternică.
Dar astea sunt numai gânduri care mă bântuie din când în când.
Pe lângă gândurile mele, organizația pe care o conduc s-a afirmat printr-o serie de acțiuni concrete.
Despre o parte din ele voi scrie în continuare:


Modificarea legii conform căreia emigranții veniți înainte de 1953 primesc anumite drepturi, pe care cei veniți după această dată nu le primesc.  

O altă problemă, care ne preocupă de ani de zile, este modificarea legii prin care supraviețuitorii Holocaustului care au emigrat înainte de 1953 primesc anumite drepturi, iar cei veniți după această dată nu.
Este vorba în special de cei veniți din România, care nu au primit aprobarea de emigrare din partea autorităților române până în jurul anilor 60-70. Mulți dintre cei care au solicitat emigrarea au așteptat și 10 ani cu bagajele făcute.
Ei au fost persecutați de regimul comunist, au fost dați afară din servicii și din casele lor preluate abuziv, fiind considerați dușmani ai regimului.
Ajunși în cele din urmă în Țara Sfântă s-au lovit de o altă nedreptate.
Deşi au suferit prigoana nazistă ca şi cei emigraţi înainte de 1953, legea israeliană  nu le acordă aceleași drepturi.
Am primit numeroase scrisori în care cei veniți după 1953 se plâng de această nedreptate.
Am să vă dau un exemplu. Zilele trecute, am primit o scrisoare de la doamna Miriam Schwartz care îmi relata următoarea situție: sunt două surori Miriam Schwartz și Roza Leibovici. Roza a emigrat în 1950, iar Miriam în 1960. Și una și cealaltă au fost deportate și au stat 2 ani și jumătate în Transnistria, dar Miriam nu primește aceleași drepturi ca Roza. În încheierea scrisorii, Miriam mă întreabă cum se poate rezolva această situație absurdă și dacă noi H.O.R-ul facem ceva în acest sens.
Da, noi facem tot ce putem. Am organizat un recensământ (pentru prima oară în istoria țării) a originarilor din România. Formularul conține și o rubrică care se referă la anul emigrării, tocmai pentru a putea aprecia cât mai exact numărul celor veniți după anul 1953, pentru a imforma autoritățile competente.
Apelăm pe această cale la toți originarii din România, care nu au complectat  încă formularele, să o facă. Vă puteți adresa la filialele din orașele în care locuiți, sau la centrala H.O.R. din Tel Aviv, str Alex. Ianai nr. 3

Comitetul Executiv H.O.R  s-a adresat Tribunalului Suprem, care în ședința din 12 aprilie 2015, a hotărât ca Ministerul de Finanțe să motiveze de ce cei veniți după 1953 nu primesc aceleași drepturi. De partea juridică s-a ocupat  jurist consultul organizației noastre, domnul av. Haim Ianai.
Cu toate că era de datoria lor, nici un alt conducător al celorlalte grupări de israelieni de origine română nu numai că nu au luat inițiativa, dar nici nu ni s-au alăturat în această acțiune.                  
Ministerul de Finanțe a motivat că nu are fonduri suficiente.  Acțiunea  a stârnit un mare interes în mass media Israeliană.  
Imagini de la Curtea Supremă, din ziua ședinței, s-au transmis la televiziunea israeliană.
Deasemenea am dat interviuri la posturile de televiziune 1 și 2, care au fost difuzate în aceeși seară.
Cu toate acestea noi nu ne-am descurajat și prin acțiunile noastre sperăm să reușim în cele din urmă. Sperăm, deasemenea, că dacă va fi necesar, ne veți sprijini în aceste acțiuni.Holocaustul și amintiri din cea mai neagră perioadă a istorie, perioada nazistă.

Printre problemele deosebit de importante de care se ocupă H.O.R.ul este păstrarea trează a amintirii Holocaustului și lupta împotriva antisemitismului. De-a lungul timpului am constatat că,  din păcate, sunt singurul conducător, care a ridicat glasul împotriva răbufnirilor antisemite din România, cum ar fi profanarea mormintelor din cimitirele evreiești, articolele antisemite din diverse ziare, cărți cu conținut antisemit, sau existența unui birou al legionarilor în inima Bucureștiului.
In fotografie Zeev Schwartz la Memorialul victemelor Holocaustului.


Delegații de la H.O.R au participat în fiecare an la comemorarea Holocaustului românesc, care are loc în jurul datei de 9 octombrie – dată stabilită prin lege în 2004 - și la comemorările „Trenurilor Morții” din Iași și pogromului de la Dorohoi care a marcat                                                                    
începerea perioadei atât de negre și tragice din istoria evreilor din România.
 Am participat, fiind invitat de către Președintele României,  la sesiunile speciale organizate cu prilejul comemorării Holocaustului din România la Parlament și cu acest prilej am ridicat problema răbufnirilor antisemite și cât de periculoase sunt.


Fiind în legătură permanentă cu domnul prof.dr.Alexandru Florian – directorul general al Institutului „Elie Wiesel” din București, căruia i se cuvine toată cinstea pentru munca depusă - am aflat de la dumnealui că în mijlocul Bucureștiului, pe str. Negruzzi nr. 1, lângă Gara de Nord se află, nici mai mult nici mai puțin, cuibul legionarilor, cu o activitate zilnică, ore de primire și steagul legionar. L-am fotografiat.
Fiind invitat să vorbesc la sesiunea specială din Parlamentul României, organizată pentru comemorarea Holocaustului,  am povestit aceasta și deoarece un deputat a strigat din sală că nu este adevărat, am coborât de la tribună și am împărțit 60 de fotografii parlamenarilor prezenți în sală invitându-i să meargă și să vadă.
Vestea morții lui Elie Wiesel m-a surprins în România. Cu această ocazie am acordat un interviu ziaristului Roland Cătălin Pena, care a fost publicat în ziarul „Evenimentul Zilei” și difuzat la Radio România.
Regret profund că Elie Wiesel  a decedat. L-am cunoscut în Israel, iar de două ori     l-am întâlnit la Auschwitz. Eu cred că numai datorită lui s-a aflat adevărul despre soarta noastră. Trăia numai pentru asta.
Anul acesta comemorarea internațională a victimelor Holocaustului a avut loc pe 12 aprile. În seara zilei de 11 aprilie am fost invitat ca reprezentant al H.O.R,  la deschiderea ceremoniei oficială, la Yad Vashem.
A doua zi, pe 12 aprilie, Marcel Leibovici președintele filialei din Ierusalim a depus, în numele H.O.R., o coroană de flori.Fondurile primite de la fundația „Caritatea”

În perioada 2008– 2010, H.O.R. a primit fonduri de la fundația „Caritatea”,  provenite din vânzările sau închirierile bunurilor publice naționalizate de regimul comunist și retrocedate după 1989. La origine, aceste bunuri au fost cumpărate din donațile făcute de părinții și bunicii noștri și noi suntem adevărații moștenitori.
Noi am împărțit acești bani originarilor din România, care îndeplineau criterile stabilite de Bituah Leumi. Cererile erau primite de președinții de filiale care făceau și o primă verificare, controlate apoi de comisiile publice  formate din activiști H.O.R. și avizate de conducerea H.O.R.
Faptul că nici până astăzi, cu toate eforturile noastre în acest sens, nu ni s-a dat nici o explicație pentru încetarea trimiterii acestor  fonduri , am tras concluzia că există un complot împotriva noastră.
 
Deoarece, de curând, a fost numită președinta Fundației „Caritatea” doamna amb. Colette Avital  sperăm că va rezolva în scurt  timp această problemă.

Rredau mai jos tabelul cu repartizarea fondurilor pe filiale 
filială număr cereri sume aprobate sume plătite rest de plată
    de comisia publica    
Aşdod 270 639904.00 394407.00 245497.00
Aschelon 366 820042.00 474500.00 345542.00
Ber Seva 807 1887134.00 1019903.00 867231.00
Bat Yam 463 1014972.00 646086.00 368886.00
Hertzlia 90 191760.00 122535.00 69225.00
Hedera 249 520309.00 321879.00 198430.00
Holon 295 621355.00 423722.00 197633.00
Haifa 2590 5818461.00 3154333.00 2664128.00
irusalim 162 347209.00 218248.00 128961.00
Cfar Saba 111 217790.00 138751.00 79039.00
Carmiel 280 605810.00 359141.00 246669.00
Lud 92 226498.00 184605.00 41893.00
Naharia 277 682677.00 353087.00 329590.00
Naţeret 372 822745.00 448246.00 374499.00
Natania 328 730358.00 433223.00 297135.00
Aco 125 250730.00 159525.00 91205.00
Pardes Hana 27 55500.00 33810.00 21690.00
Petah Tikva 509 1113127.00 718745.00 394382.00
Tzfat 28 56170.00 30750.00 25420.00
Kiriat Gat 135 278025.00 163390.00 114635.00
Roş Haaen 17 37760.00 25100.00 12660.00
Rishon Le Tzion 653 1490936.00 826200.00 664736.00
Rehovot 193 370377.00 252073.00 118304.00
Ramle 113 231224.00 138395.00 92829.00
Raanana 54 101231.00 64231.00 37000.00
Şderot 28 87290.00 46250.00 41040.00
Tel Aviv 751 1697089.00 1075449.00 621640.00
  9385 20916483.00 12226584.00 8689899.00


Acțiuni de suflet

Pe lângă acțiunile pe care le-am inițiat pentru a îmbunătății situația financiară a originarilor din România, ne ocupăm și de suflet.
Organizăm excursii de 3-4 zile în cele mai frumoase locuri din țară, la cele mai mici prețuri și în cele mai bune condițiii, pentru ca toți participanții să se simtă bine, să lase grijile zilnice acasă și la întoarcere să ne întrebe când va fi excursia următoare.
Ultima acțiune de acest fel a fost la Aco, unde peste 200 de originari din România au sărbătorit plecarea anului 2017 și venirea anului 2018.
Doresc să menționez că la reușita acțiunilor H.O.R. au contribuit și contribuie în continuasre cei care îmi stau alături de ani de zile; Șlomo Abramovici locțiitorul meu, dr.Nathan Cohen vice președinte, ing. Eliahu Sachter director general, av. Haim Ianai jurist consult, Moni Seinstein președintele comisiei de control, Nadia Kurtz- președinta comisiei de excursii, , Sanda Feller președinta comisiei culturale și purtătoare de cuvânt H.O.R., Cohi Nave secretar principal, Rina Katz secretară,  Luci Dival activistă voluntară la centrala H.O.R.  și nu în ultimul rând președinții de filiale. 
מי אנחנו?
על שאלה זו עונה -יו"ר ארגון התאחדות עולי רומניה
(
H.O.R) - זאב שוורץ
 
HOR הוקמה לפני יותר מ -65 שנה ועד היום טיפלנו בבעיות של יוצאי רומניה כמעט  350.000 נפש. הגעתי לארץ ב -1965 ,לפני 15 שנה מוניתי ליו"ר התאחדות עולי רומניה,
בכל השנים האלה למדתי להכיר ולהעריך את העדה. בהתאם לתקופות והצרכים, H.O.R. הדריך אתכם בצעדים הראשונים בארץ, ועזר לכם לחיות בישראל.
יחד עם זאת, שמרנו על אחדותנו כיהודים רומנים, שמרנו על שפתנו וכבדנו את תרבות המדינה ממנה באנו..
יש לנו בעדה אנשים שהצליחו בכל התחומים: צבא, חקלאות, מדע ,אומנות
 ובפוליטיקה בודדים, אנו גאים כי בינינו גם חתני פרס נובל וגם פרסי ישראל
בתחומים שונים.
בהתחלה, HOR התמודד עם המהגרים. ובראייה של נוסטלגיה אני נזכר במדריך הכתום, מדריך בעריכת H.O.R. בשנות ה -60, מצאתי אותו אצל אחותי, שהיגרה בשנות ה- 50. מדריך זה כלל את החלקים הראשונים של המידע הדרוש כדי להשתלב ואפילו ביטויים עבריים נפוצים הדרושים בחיי היומיום, קניות, בנק, רופא ועוד.
אני זוכר את הטיילת של רחוב דיזינגוף בשבת בבוקר ואת קיוסק הלוטו, שם היה רומני שהיה מוכן לספר לנו מה שרצינו לדעת,ואת קפה לונדון עם העוגות המיוחדות.
ואת בית הקפה- רוול, או מאוחר יותר בכסית, ששם פגשנו את השחקנים, הזמרים, הציירים מהעדה הרומנית ,אני חושב על עין הוד, הכפר שבו אסף מרסל ינקו את האמנים המוכשרים ביותר, ברובם רומנים.
עכשיו ישנם זמנים אחרים וצרכים אחרים. מי שעיין פעם במדריך זה , היום  הם אנשים עם ילדים ונכדים, המשולבים היטב בחיים הישראליים. אנחנו לא יודעים הרבה על כולנו, אבל לכל אחד מאיתנו יש הרבה גאווה.
בגלל זה, חשבנו על הוצאת עלון אשר ישקף את כל המידע
והאינפורמציה אותה אנו מעוניינים להעביר לחברים
ואת כל המידע אותו אתם מעוניינים לפרסם.
 
                                                                           
 
מחשבות
 אני חושב על הגירת היהודים ממוצא רומני, שנקראת -"עליה  עם נעלי גומי"
רבים מהם הגיעו לתפקידים חשובים במדינה אך הסתירו את מוצאם הרומני. כל עוד הם היו בתפקיד , הם לא דיברו רומנית והם לא היו מעוניינים בפתרון בעיות "העלייה" שלנו.
פנינו שוב ושוב לשלטונות וממשיכים לנסות לפתור חלק מבעיות "העלייה" שלנו.
דוגמה לכך תהיה טביעת 2 האוניות :סטרומה ומפקורה.
באשדוד, על שפת הים, נמצאת אנדרטה לזכר קורבנות סטרומה,מידי שנה ההנצחה מאורגנת על ידי יהשוע זונטאג, יו"ר ה -HOR. מאשדוד ומאות אזרחים ישראלים ממוצא רומני מכל רחבי הארץ משתתפים.
בפתח תקווה, בפארק יפה בעיר, הוקמה אנדרטה לזכר קורבנות מפקורי.יו"ר מוני שינשטיין יו"ר H.O.R. של פתח תקווה מארגן את הנצחתם של אלה שנספו בטרגדיה זו.

בארגון טקסים אלה, יו"ר סניפים משתפים פעולה עם H.O.R. וגם עם הרשויות המקומיות.
הגשתי אינספור בקשות להנצחת האנדרטאות מממשלת ישראל, אך לצערנו לא קיבלנו תשובה עד היום. רק אנחנו הרומנים מתאספים בטקסים האלה כדי לבכות את המתים שלנו.
כאן אני רוצה להזכיר שהקונגרס הציוני הראשון היה ב- 30-31 בדצמבר 1881, 16 שנים לפני קונגרס באזל שארגן תאודור הרצל, אבל זה לא מוכר.
פשוט, ההיסטוריה שלנו נגנבה ...
ב"יד ושם " המקום שניתן לזכרם של 350 אלף קורבנות השואה ברומניה הוא קטן מאוד.
באחת המשלחות הרשמיות באושוויץ - שם השתתפתי כנציגה של HOR לרגל יום הזיכרון לשואה - הייתה לי ההזדמנות לדבר עם מר אבנר שלו, מנכ"ל "יד ושם" והתלוננתי על כך שאין התייחסות מספקת לקורבנות יוצאי רומניה,
תשובתו הייתה: זו פעם ראשונה שמנהיג יוצא רומניה פונה אלי בנושא זה, היכן הייתם עד עכשיו?
אלה הן רק מעט דוגמאות הממחישות את חוסר העניין של כמה בעלי תפקידים גבוהים.
ביניהם יש דוגמאות חיוביות וכאן אני חושב על הגנרל מנדי מרון (ז"ל). יצרתי קשר איתו אחרי שפרש לגמלאות.
בהזדמנות זו הוא אמר לי( "קראתי על עבודתו של H.O.R. וכך למדתי כי אתה מתמודד עם בעיות העלייה  הרומנית מכל נקודות מבט. נלחמתי בכל מלחמות ישראל, ותמיד הייתי גאה להיות גנרל רומני בצבא הישראלי. עכשיו, כשאני כבר לא בצבא, תחשוב שאני חייל פשוט ותגיד לי מה אני יכול לעשות בשביל העלייה שלי".
                                                                       
                                           
אבל אני רוצה לציין שמנהיגים אחרים הקימו קבוצות שונות ממוצא רומני
שהתגלו כ"פטריות לאחר הגשם" ודבר לא השיגו מלבד לפלג בין הארגונים
במקום להצטרף אלינו- ארגון יציג שקם בשנות ה-60, שנוכל להלחם יחד
להשיג סוף סוף את הזכויות שמגיעות לניצולי שואה יוצאי רומניה וכלל
אוכלוסיית הנזקקים..
שינוי החוק כמהגרים שהגיעו לפני 1953 מקבלים זכויות מסוימות שאינן מתקבלות על ידי מי שמגיע לאחר תאריך זה.
בעיה כואבת נוספת שמדאיגה אותנו במשך שנים היא התיקון לחוק שבו ניצולי שואה שהיגרו לפני 1953 קיבלו זכויות מסוימות, ואלה שבאו אחרי תאריך זה לא.
הדבר נכון במיוחד לאלה שבאו מרומניה, שלא קיבלו את אישור ההגירה מהשלטונות הרומניים, עד שנות ה -60-70. רבים מאלו שביקשו הגירה חיכו במשך 10 שנים עם המטען שלהם.
הם נרדפו על ידי המשטר הקומוניסטי, הם הוצאו ממקומות העבודה ומבתיהם ולבסוף, הגיעו לארץ הקודש.
למרות שהם סבלו את הרדיפות הנאציות ואת אלה שהיגרו לפני 1953, החוק הישראלי אינו מעניק להם זכויות זהות, לאחר קבלת אין ספור פניות בנושא
אני אתן דוגמה: בימים האחרונים, קיבלתי מכתב מגברת מרים שוורץ המספר לי את המצב הבא: יש שתי אחיות מרים שוורץ ורוזה לייבוביץ '
רוזה עלתה ב -1950, ומרים ב -1960. שתיהן היו ובמשך שנתיים וחצי בטרנסניסטריה, אבל מרים לא מקבלת את אותן זכויות כמו רוזה.
בסיום המכתב, מרים שואלת אותי איך לפתור את המצב האבסורדי הזה, ואם אנחנו לא נעשה משהו בקשר לזה. תשבתי הייתה : כן, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים. ארגנו מפקד (לראשונה בהיסטוריה של המדינה) של יוצאי רומניה.
הטופס כולל גם כותרת המתייחסת לשנת ההגירה, דווקא כדי שיוכלו להעריך במדויק את מספרם של הבאים אחרי 1953 על מנת ליידע את הרשויות המוסמכות.
אנו קוראים שוב בדרך זו לכל יוצאי רומניה , שעדיין לא השלימו את הטפסים, לעשות כן. ניתן לפנות לסניפים בערים שבהן אתה גר או ב- H.O.R. תל אביב אלכסנדר. ינאי. 3.
הועד המנהל של  HOR פנה לבית המשפט העליון, אשר בישיבתו מיום 12 באפריל 2015 החליט כי משרד האוצר יצהיר מדוע מי שבאו אחרי 1953 אינם מקבלים זכויות זהות. ייצג אותנו היועץ המשפטי- עו"ד חיים ינאי.
 
 
אף על פי שזו הייתה חובתם, אף מנהיג אחר של הארגונים השונים ממוצא רומני לא הצטרף אלינו בפעולה זו,לא יזמו,ולפחות ארגון אחד סרב בתוקף.
במשרד האוצר נמסר לנו  כי אין לו תקציב  בעבור הנושא הזה. הפעולה עוררה עניין רב בתקשורת הישראלית.
תמונות של בית המשפט העליון, ביום השימוע, שודרו בטלוויזיה הישראלית.
רואיינתי גם בתחנות טלוויזיה 1 ו -2, ששודרו באותו ערב.
 
 
השואה וזיכרונות התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה, התקופה הנאצית

בין הנושאים החשובים ביותר שעומדים על הפרק הוא -שמירה על זיכרון השואה והמאבק באנטישמיות.
עם הזמן גיליתי שלמרבה הצער, אני היחיד שהרים את קולי נגד התפרצויות אנטישמיות ברומניה, כגון חילול קברים בבתי קברות יהודיים, מאמרים אנטישמיים בעיתונים שונים, ספרי תוכן אנטישמיים או קיומו של משרד של הלגיונרים בלב בוקרשט.
נציגי ה - HOR השתתפו מדי שנה בהנצחת השואה הרומנית, המתרחשת ב- 9 באוקטובר כל שנה - תאריך שנקבע בחוק בשנת 2004 - ובהנצחת "רכבות המוות" ביאסי ובפרעות דורוהוי, שסימנה את ההתחלה של התקופה השחורה והטרגית של ההיסטוריה היהודית ברומניה.
הוזמנתי על ידי נשיא רומניה לישיבות המיוחדות שאורגנו לרגל יום השואה הרומני בפרלמנט, ובמקרה זה העלה את בעיית ההתפרצויות האנטישמיות וכיצד הן מסוכנות.
במגע מתמיד עם מר אלכסנדרו פלוריאן, מנהל מכון "אלי ויזל" בבוקרשט, למדתי ממנו שבמרכז בוקרשט, ברחוב נגרוצי. 1, ליד גרה דה נורד יש, לא פחות, המשרד הלגיונית המרכזית עם פעילות יומית, שעות קבלת קהל ואת הדגל הלגיוני.
צילמתי אותו.
בהיותי מוזמן לדבר בישיבה המיוחדת של הפרלמנט שאורגנה להנצחת השואה,לאחר שאחד מחברי הכנסת צעק לעברי שזה לא נכון  ירדתי מהבמה  וחילקתי 60 תמונות לחברי הפרלמנט הנוכחים בחדר והזמנתי אותם ללכת ולראות.
הידיעה על מותו של אלי ויזל הפתיעה אותי ברומניה. בהזדמנות זו, נתתי ראיון לעיתונאי רולנד קאטאלין פנה, שפורסם בעיתון "Evenimentul Zilei" ושודר לרדיו רומניה.
הדגשתי בראיון כי אני מתעניין במיוחד בניצולי השואה הרומנים החיים בישראל. בעיני, ניצולים אינם רק אלה שבמחנות הנאציים. בגיל שש גורשתי לטרנסניסטריה, עם משפחתי. ללא שם: אבא שלי ואחד האחים שלי נורה, תחת עיני, על-ידי החיילים של אנטונסקו ללא שום סיבה, לגטו Moghilev Podosk
גורשו 180,000 נפשות, 120,000 נותרו באדמות אוקראינה קבורים בקבר אחים.
אני מאוד מצטער על כך שאלי ויזל נפטר, פגשתי אותו בישראל, ופעמיים פגשתי אותו באושוויץ. אני חושב שבזכותו ממשלת רומניה הכירה  בכך שהייתה שואה ברומניה.
השנה התקיימה ההנצחה הבינלאומית של קורבנות השואה ב -12 באפריל. בערב ה -11 באפריל נכחתי בטקס הפתיחה של הטקס הרשמי ב"יד ושם", ולמחרת, ב -12/04, מרצ'ל לייבוביץ ',- יו"ר הסניף הירושלמי, הניח זר פרחים
בשם התאחדות עולי רומניה.
 
הכספים שהתקבלו מקרן עמותת "קריאטטה"
 
בשנת : 2008-2010, H.O.R. קיבל כספים מקרן קריאטטה ממכירה או חכירה של רכוש ציבורי שהולאם על ידי המשטר הקומוניסטי.. במקור, רכוש זה נקנה מתרומות של ההורים והסבים שלנו ואנחנו היורשים האמיתיים.
התקבלו בערך 12 מליון שקל (ראה טבלה)
וחילקנו את הכסף ליוצאי רומניה נזקקים שעמדו בקריטריונים שנקבעו על ידי "ביטוח לאומי". הבקשות התקבלו על ידי יו"ר הסניפים, אשר ביצעו גם בדיקה ראשונה, ולאחר מכן נבדקו  על ידי הוועדות הציבוריות שהוקמו על ידי H.O.R. ו אושרו על ידי  הנהלת H.O.R.
העובדה שגם היום, עם כל מאמצינו בעניין זה, לא קיבלנו שום הסבר להפסקת שליחת הכסף ,מדובר על רכוש של בערך 400 מיליון דולר.(מצ"ב טבלה מדף 10)
לאחרונה גברת. קולט אביטל מונתה לנשיאת קרן קריאטטה ואנחנו  מקווים שהיא תפתור את הבעיה לאור העובדה שמר נחליאל דיסון-מנכ"ל איל"ר  ומר שלמה גור-נציג התביעות אמרו שרק היא יכולה להביא לפתרון הבעיה.
 
פעולות הנשמה
 
מלבד הפעולות שאנחנו יוזמים כדי לשפר את המצב הכלכלי של  יוצאי רומניה, אנחנו גם מתמודדים עם הנשמה.
אנו מארגנים טיולים במשך 3-4 ימים במקומות היפים ביותר במדינה במחירים הנמוכים ביותר ובתנאים הטובים ביותר, כך שכל המשתתפים מרגישים טוב, השאירו את דאגות היומיום בבית וחזרו לשאול מתי יהיה הטיול הבא
הפעולה האחרונה הייתה בעכו, שם , מעל 200 רומנים חגגו את עזיבת שנת2017 ואת הגעתה של  שנת 2018.
אני מבקש לציין שלהצלחת הפעולות שנעשות בהתאחדות תורמים :שלמה אברמוביץ-מ"מ וסגן יו"ר, ד"ר נתן כהן-סגן יו"ר, אינג' אליהו סכטר, מנכ"ל ,היועץ המשפטי -חיים ינאי, מוני שנשטיין, יו"ר ועדת הביקורת, נדיה קורץ - יו"ר ועדת הסיורים, סנדה פלר, יו"ר ועדת התרבות והדוברת, מזכירה ראשית- כוכי נוה מזכירה- רינה כץ, פעילת התנדבות לוצי דייוולד. וכמובן גם -
ליו"ר סניפים.
                                              
 
 
סניפים ללא מועדון
הבעיה היא תשומת הלב של
H.O.R.


בשל שכר דירה גבוה חלק של יו"ר ההתאחדות  נאלצו לוותר על המועדון. היו"ר שומרים על קשר עם חברי הסניף בטלפון, נפגשים בבתי קפה שונים, ובחלקם פועלים גם מבתיהם.
הוועד המנהל מנסה להשיג מקום קבוע עבור סניפים אלה באמצעות
פגישות עם ראשי הערים של אותן ערים.
 
מקרה חמור -ב- 5 בפברואר 2018, בערוצי הטלוויזיה 12 ו- 13, שודרה כתבה שזיעזעה אותנו ואת כל יוצאי מרומניה.
בבית ספר בנתניה, נער בן 14, , הוכה על ידי 30 ילדים מאותה כיתה, מהסיבה הפשוטה שהוא דיבר במבטא רומני. הילד הגיע לבית החולים.חבול בכל גופו.
הנהלת ההתאחדות הזדעזעה מהמקרה והחליטה לפנות להנהלת
משרד הקליטה בראשותה של השרה סופה לנדבר ולהנהלת משרד החינוך בראשותו של בנט בדרישה לשים קץ למקרי אלימות אלו.
פורים ב- H.O.R.
חג פורים הוא חגיגה עממית, עליזה וציורית כאשר אנו חוגגים את הצלת השמדת העם היהודי.
בימי המלך אחשורוש חיו היהודים ב 127 מחוזות האימפריה הפרסית. חיי היהודים שחיו בסוסה, בירת פרס מאותם ימים, מתוארים במגילת אסתר
מגילת אסתר מתחילה בתיאור סעודה גרנדיוזית, שנמשכה 128 ימים, בארמונות המפוארים של המלך אחשורוש.
ביום השביעי נסע אחשוורוש לאשתו, ואחרי חיפושים רבים, אחד משריו, הביא מרדכי היהודי לארמון את בתו היפה אסתר, שהמלך התאהב בה והתחתן.
לאסברות היה שר, בעל חזון גדול, המן, שכל חבריו, חוץ ממרדכי, סגדו לו.
הַמָּהִי חַן החליט לנקום ולשכנע את המלך שלעם היהודי יש חוקים מיוחדים וככזה יש להשמיד. הוויכוחים לא הספיקו, אבל חמאם הוסיף מתנה של 10,000 דוקאטים, ששכנעו את המלך לקבל את ההצעה.
היום נקבע על ידי פשוט לזרוק קוביות, 14 אדר.
בלילה של אותו יום, אחשוורוש לא היה יכול לישון, וביקש מאסתר שיקרא אותו
                                           
 
 מתוך דברי הימים המלכותיים, וכך נודע לו כי מרדכי הציל אותו מתככים של בית המשפט, שרצה להרוג אותו
המלך ביטל פקודות לתלות את מרדכי, להרוס את היהודים, והורה על תליית המן.
היום הזה נהפך למשתה גדול ליהודים בכל רחבי העולם.
יש מסורת פורים של יהודים לבלות, אבל גם כדי לעזור לאלה
נזקק.
אסור לך לפורים לדחות כל יד מורחבת.
. פורים אנו אוכלים אותם "אוזני המן" המיוחדים, שפירושו "אוזני המן" כניצחון נגד מי שזימם להרוג את כל היהודים ואשר הובס על ידי אסתר היפה, אשתו הצעירה של המלך אחשוורוט, אביה, מרדכי היהודי
 
פורים באשדוד  סניף H.O.R. באשדוד בראשותו של יו"ר - יהושע זונטאק- אירגנו מסיבת פורים באולם "בל מר" האלגנטי באשדוד .
גב 'ברטה ושרה מטעם סניף אשדוד, בהנהגתו של 'הושוע זונטאק יו"ר הסניף, ארגנו את החגיגה בכישרון רב ובפעילות רבה.
האוכל היה מצוין, המוסיקה טובה וכל האורחים נהנו לרקוד במשך שעות
מן ההנהגה של H.O.R. השתתפו:
 זאב שוורץ - יו"ר
 שלמה אברמוביץ-מ"מ וסגן יו"ר ויו"ר סניף לוד
 נתן כהן.- סגן יו"ר
 אליהו סכטר – מנכ"ל
בנוסף לחברי ההתאחדות מאשדוד. השתתפו חברי הסניפים הבאים:
מנתניה, בראשותה של לוצי דיוולד,
רמלה - יו"ר רגינה בלומנפלד,
רחובות - יו"ר  נתן גרינברג,
קריית גת - יו"ר קוקה רומשקנו
קריאת מלאכי - יו"ר שימי משה
בת ים - יו"ר רינה כץ
בנאום הפתיחה הקצר שלו, יו"ר -זאב שוורץ הדגיש :
"אנחנו כאן הלילה כדי לחגוג את החגיגה הגדולה של העם שלנו. אני מאחל לכם מסיבה יפה ואל תשכחו שאנחנו מושיטים יד מסייעת לכל הבאים מרומניה שאנחנו משרתים ".
 
 
                                                                    
 
 
סניף באר שבע ונגב
ד"ר נתן כהן – יו"ר סניף באר שבע והנגב
סניף באר שבע והנגב הוקם לפני שנים רבות ומונה
כ- 5000 חברים.
העיר היא התאומה עם העיר קלוז נאפוקה ברומניה.
בעיר באר שבע קיימת כיכר הנקראת על שם העיר התאומה
ברומניה.
 
במסגרת שיתוף הפעולה תרם ד"ר נתן כהן לעיר דימונה
את העיר סינאיה כעיר תאומה.
בין הערים התאומות קיים שיתוף פעולה בתחומי החברה
והחינוך.
סניף באר שבע מקבל סיוע בפעולות העשירות הן מ-HOR
והן מהרשות המקומית.
 
 
 
ב26.02.2018 סניף באר שבע ונגב חגג בסלון "אופל"  את חג הפורים באווירה עליזה, עם הרבה מוזיקה רומנית ומנות מסורתיות.
חגיגה זו הייתה חלק מסדרת החגיגות הישראלית המסורתית המתרחשת בסניף. וכמו כן חגגו את המעבר משנת 2017 לשנת 2018.
 
האסיפה הכללית:
ב -20 בפברואר 2018 התקיימה האסיפה הכללית של הסניף, בהשתתפות חברי ההנהלה והפעילים
ד"ר נתןכהן, יו"ר הסניף, הציג את דוח הפעילות לשנת 2017
אינג' אליהו סכטר מסר את תוכנית הפעילות שלו לשנת 2018, הכוללת פעילויות מעניינות כגון: טיולים בארץ ובחו"ל, מפגשים עם סופרים רומנים, חגיגות של חגים מסורתיים ועוד.
 
סניף פתח תקוה -.מוני שינשטיין - יו"ר

בפתח תקווה מתגוררים כ -3000 ישראלים  ממוצא רומני. זה גם הדור הישן וגם צעירים רבים, עם הורים רומנים שנולדו בישראל.
במועדון הסניף מתקיימים אירועים חברתיים ותרבותיים, שבהם ראש עיריית איציק ברוורמן משתתף לעיתים קרובות בזמנו   הפנוי.
העיר פתח תקווה תאומה  לעיר בקו, העיר שבה נולד יו"ר- מוני שינשטיין.
                                                                            
בין הפעולות האחרונות אספר על :
ביקור של קבוצת תלמידים מבקו בפתח תקווה
"זה הפך למסורת בענף שלנו לארגן חילופי קבוצות נוער. צעירים ישראלים מבתי ספר תיכוניים בפתח תקווה יוצאים לרומניה ורומנים צעירים באים לבקר אותנו. ביקורים אלה נכללו בתוכנית הלימודים של פתח תקווה, במדעי החברה, ויכולים לשמש את התלמידים לבחינת הבגרות ".
העיר פתח תקווה היא העיר התאומה עם העיר בקו, העיר שבה נולד מוני שינשטיין  יו"ר הסניף הזה, והתגורר עד תקופת ההגירה.
על פי המסורת, ביקור כזה מתרחש בימים אלה בפתח תקווה. קבוצת הילדים בראשות פרופ 'סטן גבריאל ופרופ' אנקה רפירוי
פרופ 'סטן גבריאל הוא חבר במועצת העירייה בקו והוא יוצר תוכנית החינוך לשואה, המקובלת על ידי ממשלת רומניה כחלופה לבחינת הבגרות.
גב 'פרופסור אנקה רפירוי היא אחראית בתוך המועצה ליחסים רומניה ישראל.


 
קרית גת
קירית גת ממוקמת בדרום הארץ, 56 ק"מ מתל אביב ו -43 ק"מ מבאר שבע. יש בה מעל 50,000 תושבים.
לפני שנים רבות ייצגה האוכלוסייה הרומנית אחוז רציני (20-30%) מאוכלוסיית העיר.
עברו כבר שנים. חלקם זזו, אחרים כבר לא נמצאים בינינו, או שהם מבוגרים וחולים.
עם זאת,ב- H.O.R. של העיר הזאת יש פעילות עשירה.
היו"ר קוקה רומשקנו היא אדם, בעלת קשרים רבים בעיר ובעלת יוזמה רבה.המארגנת טקסים, טיולים, וציון חגי ישראל.
קיים שיתוף פעולה טוב עם העירייה. בחג הפורים שאורגן על ידי יו"ר סניף אשדוד,קוקה הגיעה עם 32 חברי סניף המתגוררים בקרית גת, באוטובוס
שאורגן ע"י משרד ראש העיר,.
עיר קטנה אבל עם אנשים אחד אחד ויו"ר "להוריד את הכובע בפניה".
                                                                               
                                           
 
מרצ'ל לייבוביץ '- יו"ר ה- H.O.R של ירושלים.
אחרי כמעט שלוש שנים של שיחות עם העירייה, באמצע דצמבר 2017, הצליח מר ליבוביץ  לקבל משרד בבית העולים. המשרד מרוהט עם טלפון, , בכל פעם שיש לנו פעולה של יוצאי רומניה, המתגוררים בירושלים,ניתן להשתמש באולם החגיגי, המצויד במכשירי הקרנה, פסנתר, והגברה.
הפעולה הראשונה שארגנו הייתה חגיגת חנוכה בנוכחות קהל גדול.
הרב Herşcovici מ Lupeni, אשר הסביר את החשיבות של החג הזה.
במהלך חודש פברואר קיימתי מפגש עם סופרים רומנים החיים בישראל, ובהם ד"ר מדלן דוידסון וד"ר פרנצ'סקה סטולרו, שקראו קטעים מהספרים שלהם, ואחריהם התקיימו דיונים.
-20 במארס 2018, ערב פסח, חגגנו את הרמת כוסית, בהשתתפות הרב יוסף ווסרמן, שאחרי השירות הדתי הסביר את משמעותו של החג, הציג סרט שנעשה ביאסי במהלך הנסיעה המאורגנת עם ילידי צפון מולדביה.
 
שלמה אברמוביץ '"בחיי החברה והספורט של לוד."
את שלמה אברמוביץ' פגשנו כאדם שעובד שנים  בהתאחדות עולי רומניה כסגן יו"ר וכיו"ר הסניף של לוד, תפקידים שבהם היו לו הצלחות אינספור.
שלמה הוא בעל משפחה: בעל, אב לחמישה ילדים וסבא של 11 נכדים.
אבל שלמה גם ציין את עצמו בחיים הפוליטיים, החברתיים והספורטיביים של העיר שבה הוא מתגורר, לוד.
הוא חבר מועצת העיר, שם הוא אחראי על נושאים כלכליים ועוסק בניצולי שואה. לא מזמן הוא מונה למנהל החברה הכלכלית של העיר לוד.
אבל התשוקה האמיתית שלו הייתה ונשארה טניס שולחן.
שלמה התחיל לשחק טניס בשנות העשרה.
ברומניה הוא היה אלוף נבחרת הנוער Focsani ולאחר מכן צוות Galati המחוז.
הוא עלה לישראל ב -1963 כשהיה בן 17.
בארץ החל לשחק במועדון הפועל לוד. עם הזמן, הוא הפך לשחקן מדהים ותרם, באמצעות המשחק שלו, כדי לקדם את צוות המחלקה .
לאחר שסיים את התיכון, הוא למד את שיעורי האימון במכון וינגייט, והיה במשך שנים רבות המאמן הראשי של המועדון לוד, שהכשיר עשרות אלופים. בין אלה את בנו איציק, שזכה באינספור אליפויות בארץ ובחו"ל.
כחבר ועדת ההוראה תרם רבות להקמת האקדמיה לנוער במכון וינגייט.
כחבר במועצה המקומית של העיר לוד, שלמה מקדם היום את הקמתו של מרכז הטניס הגדול ביותר בעיר, המבוסס בלוד, שיפעל מדי יום. כל כך הרבה צעירים יוכלו להכיר את הספורט הזה ולאהוב אותו.
                                                                                
 
בנו המשיך את הקריירה של אביו שהוא התבגר.
אף פעם לא שמעתי את שלמה אומר: "הפסקתי לשחק כשהבן שלי הרביץ לי על האדמה".
שלמה גאה מאוד בבנו, .
כהוקרה על עבודתו לאורך השנים זכה שלמה אברמוביץ 'בפרס יקיר הפועל היוקרתי.
ואנחנו גאים בשלמה ומגיע לו כל הכבוד!
.
 
 
דיוקן
I.C.R-. בתל אביב יש מנהל חדש.
ב-20 במארס 2018, לכבוד חג הפסח, כיבד אותנו ד"ר מרטין סלמון, המנהל החדש של תל אביב, בנוכחותו ב"הרמת כוסית", אירוע שאורגן ליו"ר הסניפים.
בהזדמנות זו, תוכנית שיתוף פעולה בין I.C.R. ו H.O.R.
כדי להכיר את המנהל החדש שלi/c/r, אני מציגה כמה נתונים ביוגרפיים שלו :
מחקרים:
  מערב אוניברסיטת טימישוארה, הפקולטה למתמטיקה ופיסיקה - תואר ראשון 1991
Babeş- Bolyai אוניברסיטת קלוז 'נאפוקה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב - בוגר בשנת 1995
Babeş-Bolyai אוניברסיטת קלוז 'נאפוקה, הפקולטה למדעי המדינה והמנהל - מאסטר בשנת 2008
אוניברסיטת בוקרשט, הפקולטה לסוציולוגיה ומדעי החברה - דוקטורט בשנת 2012
ניסיון מקצועי:
  פרופסור למתמטיקה: 1995-1999
עיתונאי / יועץ מדיניות / יועץ מדיניות חוץ: 2000-2012
דיפלומט במשרד החוץ (קונסול כללי של רומניה בסלוניקי, יוון: 2012-2107, ICR תל אביב דירקטור: 7 במרץ 2018)ובאותה הזדמנות אני מאחלת לו הצלחה רבה לטובת שני הצדדים.
ספרים שפורסמו:
"ברית נשכחה" (Tracus Arte Publishing, בוקרשט, 2014)
  "Interworld Transworld ב הבלקן" (הוצאת Eikon, בוקרשט, 2017 - מחבר שותף)

שפות מדוברות: אנגלית, הונגרית, עברית, יוונית.
                                                                 
 
 
 
לזכרו של: משה פליטמן  ז"ל

משה פליטמן נולד ב -24 בנובמבר 1932 ברומניה ,
אחרי המלחמה סיים את התיכון. הוא עלה עם אשתו ב -1964 ומנמל חיפה הגיע ישר לכרמיאל. כרמיאל הייתה אז יישוב קטן. משה פליטמן היה אחד מאלה שבנו את העיר הזאת. באמצעות אופיו הטוב הבחינו בו מיד בהנהגת כרמיאל.., ומשה פליטמן קיבל את תפקיד המנהל האדמיניסטרטיבי של ראש עיריית כרמיאל, משרה שכיהן בה עד לשנת 2004.
בשנת 1969 ייסד את סניף H.O.R בכרמיאל,. כיום מתגוררים בכרמיאל כ-250-300 רומנים, ורובם יודעים ומעריכים אותו הם קראו לו "הנשיא" שלנו.
פגשתי את משה פליטמן לפני יותר מ -20 שנה, כאשר השתתפתי בהופעה שארגן בכרמיאל בשיתוף עם העירייה. אני לא זוכרת מה היה האירוע, אבל אני זוכרת את הרושם שהאיש הזה עשה, שכל אחד מ -500 המשתתפים קידמו אותו בברכה. מאוחר יותר, כשמישהו, שהכרתי היטב, עבר תקופה קשה מאוד, ראיתי שהוא ידיד אמיתי. ולא אשכח את זה. אני מכבדת אותו על הדרך שלו ועל מה שהוא עשה עבור הרומנים בכרמיאל  .
 


 
 
  
 
 
הצטרפו אלינו לפייסבוק


הצטרפו אלינו לפייסבוק
     Anunț important
    Facebook 
   este în lucru

   פייסבוק בעבודה

   Dacă veți apăsa pe
 „Pagina de pornire”
  veți găsi pagina
 „Explicatii”
  Aici vedeți explicat
  conținutul sitului    
 
Din fiecare pagină puteți 
  ieși apăsând pe
 „pagina de pornire”.
 
 
  
Important
  Materiale sunt primite 
  de la președinții de 
  filiale și colaboratori
  și aprobate de Comitetul
  Executiv.
  Director general
  Eliahu Sachter


  
   
    
כל הזכויות שמורות להתאחדות עולי רומניה בישראל 2012 
 


 
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus