Sanda Feller purtător de cuvânt HOR
Participarea delegaţiei HOR la comemorarea Holocaustului în România


A fost Holocaust în România
Ca urmare a raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, condusă de Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, România a recunoscut Holocaustul, ca o pată neagră din istoria acestei ţări, dar pe care şi-a asumat-o.
În Holocaustul din România şi-au pierdut viaţa peste 400 de mii de evrei.
La 5 mai 2004, guvernul român a elaborat hotărârea guvernamentală 672, prin care se recunoşte oficial Holocaustul din România şi se stabileşte ziua de 9 octombrie ca zi oficială de comemorare a victimelor acestuia. A fost aleasă ziua de 9 octombrie, deoarece la această dată în 1941 a inceput deportarea forţată a populaţiei evreieşti din Basarabia Bucovina şi nordul Moldovei, in Transnistria.
Prin această Hotărâre Guvernamentală se specifică „vor fi organizate acţiuni culturale, simpozioane, mese rotunde si alte acţiuni cu tematica Holocaustului. Autorităţile administraţiei publice vor acorda sprijin de specialitate pentru organizarea si desfasurarea manifestărilor ocazionate de acest eveniment”.
Ministerul Culturii si Cultelor, ca urmare a recomandărilor Comisiei internationale pentru studierea Holocaustului din România si a consultării cu reprezentanti ai Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, ai Comisiei Wiesel si ai supravietuitorilor Holocaustului a propus la ceremonia din 2007, construirea unui Monument care să amintească oamenilor tragediile Holocaustului din lume, dar şi din România şi a finanţat construirea lui.
In 2009, la 8 octombrie, în prezenţa preşedintelui Traian Băsescu, a membrilor guvernului şi a numerosi reprezentanti ai comunităţilor evreiesti din România şi străinătate,a fost inaugurat Memorialul Holocaustului din Romania, un ansamblu sculptural realizat de artistul Peter Jacobi.
Monumentul format din 5 construcţii: un Memorial, Steaua lui David, Via Dolorosa, Roata Ţiganilor si Coloana se întinde pe o suprafaţă de 2.894 mp în centrul Bucureştiului. Monumentul a costat 17 milioane lei, bani plătiţi de Ministerul Culturii. Ca în fiecare an, şi anul acesta, HOR a participat la ceremonia de comemorare a Holocaustului, fiind reprezentat de o delegaţie condusă de dl. Zeev Schwartz, preşedinte pe ţară al acestei organizaţii.
Evenimentele au fost organizate cu deosebit profesionalism şi foarte multă muncă de dr. Alexandru Florian, director general a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” ajutat de Elisabet Ungureanu, istoric la acest institut.

„Actul de comemorare a tragediei Holocaustului înseamnă omagierea memoriei victimelor, membri ai comunităţii evreieşti şi ai comunităţii rome şi, deopotrivă, expresia unei înalte conştiinţe şi responsabilităţi”.(fragment din Declaraţia adoptată în Plenul Camerei Deputaţilor pe 8 octombrie 2013)
Pe data de 8 octombie a avut loc, la Camera Deputaţilor din Parlamentul României, o sesiune specială dedicată comemorării victimelor Holocaustului.
Vorbitorii, deputaţi, reprezentanţi ai guvernului, ambasadori, supravieţuitori au subliniat existenţa Holocaustului, pericolul renaşterii antisemitismului şi necesitatea luării de măsuri drastice pentru ca toate acele orori să nu se mai repete. Deosebit de important, s-a subliniat, este ca tinerii să fie corect informaţi, să ştie şi să nu uite tot ce s-a petrecut atunci.
Zeev Schwartz a fost al doilea invitat să vorbească. Discursul lui Zeev a impresionat în mod deosebit pe cei peste 200 de deputaţi aflaţi în sală. A fost, pot spune, spovedania unuia dintre supravieţuitorii Transnistriei şi a unuia care reprezentând originarii din România care trăiesc în Israel, circa 280 de mii, ia atitudine împotriva răbufnirilor antisemite. Voi reda în continuare acest discurs.
„Vă mulţumesc pentru onoarea pe care mi-aţi acordat-o, de a mă adresa de la această tribună , în această zi deosebită nu numai pentru evreii români , ci pentru toţi fiii neamului lui Israel, deoarece o comemorare a Holocaustului, indiferent în ce colţ de lume are loc, este o lumânare aprinsă în memoria victimelor nevinovate, asasinate mişeleşte de nazişti şi aliaţii lor.
Doamnelor şi domnilor deputaţi mă aflu astăzi în faţa dumneavoastră nu numai în calitatea mea de prşedinte al Organizaţiei Originarilor din România care trăiesc în Israel, ci şi ca supravieţuitor al Holocaustului, ca unul din cei întorşi din cumplita Transnistrie.
Tribul originarilor din România, pe care îl reprezint, a înscris o pagină de glorie în istoria Israelului, ţară renăscută din cenuşa crematoriilor. Putem fi găsiţi peste tot, în armată, poliţie, spitale, universităţi, în viaţa culturală, în agricultură şi unde nu?
Nu puţini israelieni de origine română au luat premiul Nobel.
În Israel trăiesc astăzi cei mai mulţi supravieţuitori ai Holocaustului, iar eu sunt mesagerul celor circa 280.000 care sunt originari din Româniea.
În numele lor şi ca supravieşuitor al Holocaustului, îmi pun şi astăzi întrebarea „de ce?” Ce forţe negre au întunecat minţile acelora care au trecut Europa prin fumul crematorilor şi au trimis milioane de evrei la moarte? Este o întrebare legitimă, dar care, din păcate, a rămas fără răspuns. Cei care trebuiau să răspundă au dispărut şi ei şi ca o cumplită ironie, poate şi-au întâlnit acolo, sus, victimele lor.
Noi care am supravieţuit progromurilor, asasinatelor, iadului numit Transnistria, ne ducem viaţa mai departe cu sufletul inundat de sânge, vă privim în ochi şi vă întrebăm: ce faceţi ca aceste grozăvii să nu se uite şi să nu se mai repete nici o dată?
Tatăl şi unul din fraţii mei sunt printre cei 120.000 de morţi în lagărul din Transnistria. Au fost împuşcati sub ochii mei de copil de 5 ani, de către soldaţii români care ne păzeau şi aruncaţi într-o groapă comună, alături de alte zeci de cadavre. Eu am văzut totul şi ca mulţi alţii fac parte dintr-o generaţie marcată pe viaţă.
Noi apreciem aşa cum se cuvine recunoaşterea Holocaustul românesc şi decretarea Zilei Holocaustului de către guvernul român, înlăturând astfel vălul mistificărilor şi al denaturării adevărului şi iubim poporul român, dar nu putem trece cu vederea profanarea cimitirelor evreieşti, articolele care apar în unele publicaţii româneşti, unele cărţi care se vând la chioşcuri cu un puternic caracter antisemit. În primul război mondial şi chiar la începutul celui de al doilea, evreii au luptat în cadrul armatei române.
Doamnelor şi domnilor deputaţi progromul de la Dorohoi a început în cimitirul evreiesc din oraş la înmormântarea unui soldat evreu, care cu trupul lui a salvat viaţa comandantului său, care nu era evreu. Au fost împuşcaţi atunci, la ordinul generalului Antonescu 75 de evrei, veniţi să plângă moartea concetăţeanului lor.
La cimitirul Giurgiu, pe una din pietrele sparte, când a fost profanat cimitirul, scria „aici zace soldatul Solomon(al doilea nume era şters) căzut pentru patrie” şi m-am întrebat „pentru care patrie? Pentru patria care după circa 20 de ani ucidea evreii?”
Sunt unii care neagă Holocaustul şi încearcă să convingă lumea că este o afacere inventată de evrei pentru a obţine satisfacţii materiale.
Vă pot jura, cu mâma pe inimă, că nici unul din noi nu se gândeşte la satisfacţii materiale şi nici o sumă, oricât de mare ar fi ea, nu poate şterge traumele şi coşmarurile prin care am trecut noi evreii. Nici o recompensă materială nu mă poate face să uit că, bolnav, bătut, în zdrenţe, îngheţat de frig, copil de 5 ani cerşeam o bucăţică de pâine pentru ca să supravieţuiesc. Şi ca mine erau mulţi.
Copii fără speranţă.
Noi, supravieţuitorii Holocaustului, oameni bătrâni, şi din an în an mai puţini, venim la această comemorare pentru a ne plânge morţii, dar şi pentru a trage un semnal de alarmă despre pericolul ca antisemitismul să ia proporţii.
Doamnelor şi domnilor deputaţi, să nu uitaţi ce a fost şi să faceţi totul pentru a pune capăt acestor răbufniri antisemite, pentru că nu ştiţi ce alte tragidii se pot întâmpla .
Eu, în calitatea mea de preşedinte al Organizaţiei Evreilor Originari din România care trăiesc în Israel şi preşedintele ligii de prietenie Israel – Româmia vă transmit mesajul celor pe care îi reprezint. Noi nu ne-am negat nicio dată originea românească. Este o mare mulţumire pentru noi că memoria morţilor noştri este onorată şi respectată în ţara în care noi ne-am născut, crescut şi învăţat, pe care nu am uitat-o, o iubim şi acum, mai mult ca oricând, ne mândrim cu limba, cultura şi realizările dumneavoastră şi ne educăm copiii şi urmaşii în acest sens.
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi vă rog încă o dată să nu uitaţi genocidul care s-a comis şi să faceţi în aşa fel ca generaţiile viitoare să ştie şi să nu uite. Numai aşa putem avea garanţia că ceea ce a fost nu se va mai repeta, pentru că nu trebuie să se repete.
M-am simţit deosebit de onorat când, eu personal i-am înmânat dlui preşedinte Traian Băsescu manualul despre Holocaust, din care elevii de liceu învaţă să cunoască şi această pată nagră din istoria României.
În încheiere voi rosti o rugăciune de pace a poporului meu:
“הוא יעשה שלום במברומף הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
La încheierea sesiunii, Plenul Camerei Deputaţilor a votat în unanimitate Declaraţia , al cărui text a fost citit de secretarul Camerei Deputaţilor, prin care se arată că, comemorarea tragediei Holocaustului înseamnă omagierea memoriei victimelor, membri ai comunităţii evreieşti şi ai comunităţii rome şi, deopotrivă, expresia unei înalte conştiinţe şi responsabilităţi.
“În procesul de construcţie democratică nouă a României, recuperarea memoriei istorice ca parte integrantă reprezintă o dovadă certă a ataşamentului la valorile democraţiei europene dedicată respectării drepturilor omului şi diversităţii. După cum cunoaştem, ororile Holocaustului au rădăcini profunde în manifestarea sistematică a şovinismului, rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, promovate de-a lungul anilor de forţele răului existente în societate, cu efecte dintre cele mai nocive asupra relaţiilor interumane”, se subliniază în declaraţie.

La memorial
În ziua următoare, pe 9 octombrie zeci de oameni au participat la ceremonia desfăşurată în faţa Monumentului din centrul Bucureştiului.
Au rostit cuvinte de comemorare şi au depus coroane 34 de reprezentanţi ai guvernului român, ai organizaţiilor supravieţuitorilor Holocaustului din România, ai ambasadelor acreditate la Bucureşti (14 ambasade au participat), ai comunităţilor evreieşti din România şi din Israel, printre care menţionez preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, vicepreşedintele Senatului Cristian Diaconescu, secretarul de stat în Ministerul Culturii Victor Opaschi, ambasadorii Israelului, Germaniei şi Federaţiei Ruse, Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România dr. Aurel Vainer, preşedintele HOR Zeev Schwartz, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Romi Daniel Vasile şi liata continuă.
Zeev Schwartz a citit mesajul supravieţuitorilor şi urmaşilor lor, care trăiesc în Israel şi a depus o coroană în numele lor.
Prim Rabinul Rafael Shaffer a rostit o rugăciune în memoria morţilor şi un detaşament al Regimentului 30 Gardă şi protocol a dat onorul.
Ca de fiecare dată când particip la o comemorare a Holocaustului sunt deosebit de impresionată de solemnitatea momentului şi mă simt mândră că sunt evreică, că fac porte din acest popor, care a ştiut să depăşească acele încercări cumplite numite Holocaust, să-şi ascundă rănile, care nu se vor vindeca niciodată, să renască din cenuşa crematorilor şi să dea lumii valori în toate domeniile şi foarte mulţi răsplătiţi chiar cu Premiul Nobel. Eu nu sunt o valoare, dar atunci când alături de Zeev Schwartz am depus coroana din partea HOR, mă simţeam ca şi cum toate aceste realizări ar fi fost şi ale mele.

Vizita lui Zeev Schwartz la sediul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.
Pe 10 octombrie, Zeev Schwartz a fost invitat de domnul dr. Aurel Vainer, preşedintele FCER, la sediul Comunităţii. Cei doi au discutat, peste 2 ore, probleme legate de cele două organizaţii. Discuţiile au avut un caracter constructiv şi au pus bazele unei strânse colaborări şi a unor acţiuni comune în viitor.


 


 

לחץ/י להורדת הטופס
לאחר מילוי הטופס, נא
לשלוח חזרה בפקס או בדוא"ל
 
 
הצטרפו אלינו לפייסבוק


הצטרפו אלינו לפייסבוק
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות עולי רומניה בישראל 2012 
 


 
הקמת אתרים  גיל דור - הקמת אתרים באינטרנט